Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

5856 a35d 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide vialifeless lifeless
kwiatywewlosach-
9275 7912 500
Reposted fromstylte stylte vialifeless lifeless
kwiatywewlosach-
Po nikim tak człowiek nie widzi dokładnie starości jak po starzejącym się ojcu, matce. To starość, która nas boli, z którą współcierpimy, na którą jesteśmy skazani, aby się w niej przeglądać i odnajdywać siebie. Może to dzięki ich starości przyzwyczajamy się i do własnej i z większym zrozumieniem ją znosimy.
— Wiesław Myśliwski, ,,Ucho Igielne"
Reposted fromlifeless lifeless

August 06 2019

kwiatywewlosach-
6578 3038 500
Reposted fromnyaako nyaako viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
kwiatywewlosach-
4487 3fa8
Reposted fromsaku saku viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viaavooid avooid

July 26 2019

kwiatywewlosach-
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viazielono zielono
kwiatywewlosach-
9878 8f00 500
w głębi serca wszyscy czujemy podobnie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazielono zielono
kwiatywewlosach-
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viaPoranny Poranny
kwiatywewlosach-
4002 eb16 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
9498 8ac2
Reposted fromJustVicky JustVicky viaavooid avooid

July 07 2019

9964 7688 500
Reposted fromwestwood westwood viaosiaka osiaka
kwiatywewlosach-
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viazielono zielono
kwiatywewlosach-
kwiatywewlosach-
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazielono zielono
kwiatywewlosach-

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
kwiatywewlosach-
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl